یادگیری از تجربه سفر به قطب شمال

در این ویدئوها پروفسور نجاتی از تجربه و یادگیری خود از سفر به قطب شمال در ژانویه ۲۰۱۹ می‌گوید:

ویدئوی اول

North Pole- Part 1

ویدئوی دوم

Norh Pole- Part 2

 

رهبری و مدیریت بانوان

گزارش تصویری مصاحبه با پروفسور نجاتی در همایش فروش به توان ابد

تحلیل اینجانب در خصوص شرایط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۷

ديدگاه اينجانب در مورد مسيرهاي كلي سال ١٣٩٧ به صورت نکات زیر است، تا هماهنگي و سازش با منطق اقتصاد باز يعني market economy ايجاد گردد:
١- شركتها نبايد هزينه هاي خود را با گرفتن وام مديريت كنند.
٢- شركتها بايد استراتژي واضحي براي قيمتگذاري و كانال توزيع خود داشته باشند. فروش بايد بصورت سبدي از نقدي (٥٠٪؜) و ماهانه (٢٥٪؜) و اعتباري (٢٥٪؜) باشد.
٣- شركتها نمي‌توانند بدون سود فعاليت كنند چون ايجاد سود خود انگيزه براي كاركنان و سرمايه‌گذاران مي‌باشد. ميزان سود يك شركت بايد همتراز با بهره بانكي باشد.
٤- هر شركتي كه هدف خود را بر اساس بقا بگذارد نابود خواهد شد. جنگ مساوي وجود ندارد. جنگ اقتصادي برنده و بازنده دارد نه صرفا زنده.
٥- شركتها بايد فرهنگ و اهداف خود را بر اساس اجراي دقيق برنامه‌ها بگذارند بجاي اينكه احساسي عمل كنند.
٦- كارآفرينان ما بايد خود را با ابزارهاي نوين رقابت و اتوماسيون آشنا كنند.
٧- شركتها بايد خود را بر اساس فرايندهاي كليدي طراحي كرده و حاشيه‌ها را كه شامل دوستي و سهل‌انگاري مي‌باشد حذف كنند. تمركز بايد بر بهره‌وري باشد و نه بهره‌كشي.
٨- شركتها بايد فرايندهاي حسابداري قديمي خود را كنار گذاشته و خود را در چارچوب مديريت سرمايه، مديريت مالي و هوش اقتصادي تربيت كنند.
٩- شركتهاي ايراني تمركز خود را بر هوش هيجاني و اجتماعي گذاشته‌اند. سه مكمل ديگر وجود دارد شامل هوش اقتصادي، هوش كسب و كار و همچنين استعدادهاي ذاتي بالا. اين هوشها بايد در سازمان طراحي شوند تا سازمانها قابليت رقابت داشته باشند.
سال آينده سال تمايز بين برندگان و بازندگان است و نه ترس و نگراني.

پروفسور نجاتی گیلانی

برای شروع سال ۱۳۹۷ آماده شویم

توصیه پروفسور نجاتی برای موفقیت در شرایط رقابتی سال ۹۶

مدیریت دگرگونی

روانشناسی فروش

ظهور و مدیریت مدل جدید کسب و کار برای شرایط پساتحریم

تبریک سال نو (۹۶) پروفسور نجاتی گیلانی