الفبای استراتژی

پایه اصلی لغت استراتژی، یونانی و به معنی روش تفکر یک سردار جنگی است که چطور جنگ را برای بردن برنامه‌ریزی می‌کند.
در اینجا موضوعات زیر کلیدی است:
۱- می‌خواهیم کجا باشیم؟ (اهداف، دلیل وجودی، نتایج …)
۲- از کجا بدانیم چه زمانی به آنجا می‌رسیم؟ (تبدیل نیازهای مشتری به سیستم بازخورد واضح)
۳- الان کجا هستیم؟ (مسائل و مشکلات امروز)
۴- چطور به آنجا برسیم؟ (بستن شکاف بین مراحل ۱ تا ۳ به شکل جامع و کامل)
۵- دائماً چه چیزی در محیط اطراف ما در آینده تغییر خواهد کرد یا الان در حال تغییر است؟
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط