اولین جلسه Focus Group مدیران و ّرؤسای انجمنهای تخصصی صنایع استان یزد با همکاری خانه صنعت و معدن یزد، ۲۱ خرداد ماه برگزار شد.

در این جلسه در مورد توانایی شرکت‌ها برای چابک‌سازی، خصوصیات و ویژگی‌های مدیران و رهبران در متدهای جدید جهانی و همچنین دگرگونی‌های ۵ سال آینده جهان اول بحث و در خصوص راهکارهای تحول در شرکتهای ایرانی متناسب با این دگرگونی‌ها تبادل نظر شد.

پروفسور نجاتی گیلانی
خانه صنعت و معدن یزد
نوشته های مرتبط