برداشتن موانع ذهنی مشتری در زمان خرید

۱- این حس را برایشان ایجاد کنید که جزو «خریداران باهوش» هستند.
۲- به مشتری نشان دهید که دوست خوبی برای او خواهید بود.
۳- ارزشهای برندتان را بطور واضح به مشتری بگویید.
۴- در فرایند فروش، مشتری را از مذاکره خرید دور نکنید.
۵- کمک به کاهش درد خرید برای مشتری:
?ارزش را متفاوت نشان دهید. اگر قیمت سالیانه خیلی بالاست، قیمت را بصورت ماهیانه بشکنید.
?اگر مشتری به چند خرید مجزا نیاز دارد، آن را تبدیل به یک بسته (پکیج) جذاب کنید که یکباره انجام شود.
?خرید را ساده و تصمیم خرید را پیش پا افتاده (آنقدرها هم مهم نیست) نشان دهید.
۶- به مشتری نشان دهید که از خرید، دستاوردهای آنی بدست میاورد (مثلاً مشکلشان فوری حل می‌شود).
۷- به مشتری این حس را بدهید که صادق هستید و واقعیت را رد نمی‌کنید. اعتراضات معمولی که به محصولتان وارد است را خودتان بگویید و پاسخ دهید.
۸- برای مشتری حس اضطرار ایجاد کنید، و راه حل را هم بطور واضح به او نشان دهید.
۹- پیشنهاد منحصر بفرد فروش (USP) را بطور خیلی واضح به مشتری بگویید. حتی میتوانید بگویید چه کسانی نباید از شما خرید کنند.
۱۰- مشتری را حتی با کوچکترین روشها، سورپرایز کنید. اتفاقات مثبت ناگهانی که می‌توانند هم قبل از خرید و هم بعد از خرید باشند.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط