برنامه ریزی سال ۱۴۰۱ را در سفر یادگیری با ما انجام دهید!

سفر یادگیری یکی از روشهای مبتکرانه یادگیری همراه با تحول است. من همواره بر سفر یادگیری تکیه داشته‌ام و از سالها پیش، دوره‌های آموزشی مدیران ارشد را به این شکل در سطح کشور برگزار کردم.

شخصاً به این روش یادگیری بجای آموزش کلاسی بسیار اعتقاد دارم. شیوه خاصی نیز برای برگزاری این سبک دوره‌ها طراحی کرده‌ام. علاوه بر سفرهای یادگیری برای سازمانها و گروههای مختلف، تا کنون در تیم نجات ۶ سفر یادگیری برگزار شده است که ۵ تای آنها قبل از کرونا و آخرین سفر یادگیری، آذر ۱۴۰۰ بود.

سفر یادگیری ششم بسیار موفق بود. بعد از دو سال کرونایی، تجربه یاد گرفتن در کنار یکدیگر در فضایی مثبت و متفاوت، دستاوردهای عمیق و مثبت بسیاری برای من و همه حاضرین به دنبال داشت.

با توجه به اینکه به سال ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم (بله دیگر چیزی نمانده!) و برای اینکه از فرصت فوق‌العاده یادگیری در سفر برای برنامه ریزی سال ۱۴۰۱ استفاده کنیم، سفر یادگیری هفتم را به استان اصفهان همراه با تیم نجات طراحی کردیم.

سفر یادگیری هفتم مشخصاً به موضوع برنامه ریزی سال ۱۴۰۱ و آمادگی برای رسیدن به اهدافمان در این سال می‌پردازد و طبق روال قبل، یک سفر سه روزه است.

اگر تمایل دارید در این سفر یادگیری هیجان‌انگیز همراه ما باشید تا در کنار هم بهترین شیوه‌های یادگیری را درک کنیم، به کار ببندیم و در فضای مثبت و شاد سفر آنها را چکش کاری کنیم، به ما این شماره پیام بدهید. سفر یادگیری جزو تجربیاتی است که هرگز آن را از خاطر نخواهید برد، و یادگیری که در طی سفر برای شما اتفاق می‌افتد تأثیرش تا سالها با شما باقی می‌ماند.

امیدوارم این بار، شما نیز همسفر یادگیر ما شوید.

برنامه ریزی 1401

نوشته های مرتبط