پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

نگاهی تحلیلی به سیل در آغاز سال جدید