پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

تشخیص “خوب، بد و زشت” در کارکنان

با تشکر از سرکار خانم مهندس ساناز شهبازی، از استراتژیست‌های حرفه‌ای که این اسلاید را برگرفته از جزوات تهیه کرده‌اند.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!