تصورات غلط در مورد برندسازی

❌ برندسازی زمانبر و دشوار است.
❌ برندسازی بسیار پرهزینه است.
❌ برندسازی برای یک شرکت کوچک، کاملاً غیر ضروری است.
❌ تمام طراحان مثل هم هستند و یک لوگو برای ما می‌سازند.
❌ برندسازی سریع نتیجه می‌دهد.

“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط