تعیین مکان مصاحبه

مکان مصاحبه تأثیر گذار است. شما به دنبال یافتن بهترین کاندیدا هستید، ولی اگر آنها احساس ناراحتی کنند نمی‌توانند خود را به بهترین شکل ارائه دهند.
?در مورد مکان مصاحبه تصمیم بگیرید: در محل کار شما، یا اگر نیاز به محرمانگی بیشتری دارد در هتل یا در یک دفتر دیگر.
?باید مزاحمت‌ها را قطع کنید و برای کاندیدا احساس راحتی ایجاد کنید. در عین حال نباید اجازه دهید که کاندیدا فایل‌ها و گزارش‌های کاری شما را در حین مصاحبه ببیند. هرگز در زمان مصاحبه چیزی برای خوردن تعارف نکنید.
?سه حالت برای چیدمان صندلی‌ها وجود دارد:
??حالت رسمی: نشستن رو در رو در دو طرف یک میز مستطیل
??حالت صمیمی و همکاری و غیر رسمی: نشستن پهلو به پهلو و معمولاً‌ در کنار یک میز گرد
??حالت آرامش و غیر رسمی: مصاحبه از پشت میز کاری؛ مناسب برای کاندیداهای داخل سازمان
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط