دانلود تقویم آموزشی سال ۱۳۹۷
موفق شدن در کسب‌وکار سال به سال دشوارتر می‌شود؛ فضای کشورمان با سرعت در حال ‏تغییر و فرصت‌های جدید در حال ظهور است، و مدیران نیاز به قابلیت‌ها و نگرش‌های ‏کاملاً جدیدی برای موفقیت دارند.‏

تقویم آموزشی دوره های پروفسور نجاتی گیلانی در سال ۱۳۹۷ در دسته های:
– دوره مدیران ارشد: مدیران ارشد راهبران یک سازمان هستند، باید به صورت راهبردی و فراسازمانی بیاندیشند و وضعیت حال ‏سازمان را به سمت وضعیت آینده آن سوق دهند. ‏
– دوره مدیران میانی: رده مدیریت میانی باید ترکیبی از رویکردهای مدیریتی و تخصصی را به کار گیرد تا سازمان ‏به اهداف خود برسد.
– دوره سرپرستان: سرپرستان و مدیران خط مقدم در شرکت‌ها سه نقش کاملاً جداگانه بر عهده دارند:‏ ۱) نقش عملیاتی که جریان کار را جهت برآوردن اهداف تولید و کیفیت مدیریت می‌کند، ۲) نقش رهبری که وظیفه تشویق، پشتیبانی و انگیزش تیم را دارد، ۳) نقش ارتباطی دوطرفه بین مدیران بالاسر و نیروهای کار.‏ این سه نقش باید به صورت همزمان اجرا شوند و این کار سرپرست را پیچیده‌تر می‌کند. ‏
– دوره های توسعه شخصی: همه نیاز داریم به عنوان یک شاغل و همچنین به عنوان یک انسان، موفق و در کنترل اوضاع ‏باشیم. فراگیری و بکارگیری مفاهیم مدیریت شخصی به اندازه کاری، مهم و تعیین‌کننده ‏موفقیت کلی ماست.‏

در فایل زیر قابل دانلود می باشد.
Nejat 97 Courses

نوشته های مرتبط