پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

دوره “قهرمان پروری در سازمان” ۷ آذر ۱۳۹۶ در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.