فروش و بازاریابی در رویکردهای سنتی، بخشی وظیفه‌ای از ساختار سازمانی محسوب می‌شده‌اند. شرکتهای تولید-محور به دنبال تولید محصولاتی بوده‌اند که بنا بوده واحدهای فروش و بازاریابی به مشتریان بفروشند. لیکن امروزه نقش این واحدها تغییر یافته است. سازمانها باید فروش-محور و بازار-محور باشند؛ مزیت اصلی شرکت در تولید نیست بلکه در شیوه جا انداختن برند، ایجاد فروش و حفظ رابطه با بازار است.

در این صورت باید سازمان را با نگاهی جدید طرح‌ریزی کنیم که فروش و بازاریابی، پیشبران شرکت در بازار باشند.

5
نوشته های مرتبط