ساختار مصاحبه و تعیین سوالات مصاحبه

۱- بخش اول، آرام کردن کاندیدا، بخش معرفی و فاز آشنایی با کاندیدا که مباحث عمومی در آن مطرح می‌شود.
۲- بخش پرسش و پاسخ برای شفاف کردن شکاف‌های موجود در رزومه و موارد دیگر. برخی سؤالات به این شکل هستند:
?چرا می‌خواهید شغل خود را تغییر دهید؟
?فکر می‌کنید مهم‌ترین خصوصیات فردی شما چیست؟
?رابطه شما با همکاران قبلی‌تان چگونه بوده است؟
?مهمترین دست‌یافته شغلی شما چه بوده است؟
?در زندگی کاری‌تان، در کدام بخش کمترین اثربخشی را داشته‌اید؟
?اهداف بلندمدت شما چیست و چگونه می‌خواهید به آنها برسید؟
۳- ارزیابی شخصیت و ویژگی‌های فردی مصاحبه‌شونده
۴- بخش انتهایی برای مصاحبه‌شونده جهت پرسیدن سؤال در مورد شغل و شرایط آن.
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط