پروفسور نجاتی در ۷ اسفند ماه ۱۳۹۵، در کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی در دانشگاه علم و فرهنگ طی دو مرحله سخنرانی کردند. در بخش اول این سخنرانی،  نقش مکمل رهبری و مدیریت در موفقیت سازمان و تلفیق علم با هنر در اجرای این مهم بیان شد. بخش دوم این کنفرانس، سخنرانی پینگ پونگی با جناب پروفسور سعید خزایی در “رابطه بین مطالعات آینده و تفکر استراتژیک” بود که از زوایای تئوریک و عملیاتی، این بحث توسط دو استاد تشریح گشت.

Professor Nejati Gilani

پروفسور نجاتی گیلانی و پروفسور سعید خزایی

 

نوشته های مرتبط