پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

اولویت های اصلی در سال ۹۸ چه مواردی هستند؟