تغییرات ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور و تغییر شرایط بازار، ضرورت بازنگری و بازتعریف فرایندها، ساختارها و روش کاری سازمانها را الزامی کرده است.

2

مهندسی مجدد طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها‏، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی عمیق برای سازمان است. هدف مهندسی مجدد دستیابی به جهشی چشمگیر است. مهندسی مجدد به کسب‌وکار نگاهی فرایندی دارد و تک تک بخشهای فرایندها را با دیدی جدید می‌کاود و منطق‌یابی می‌کند. مهندسی مجدد فواید بسیاری به دنبال دارد از جمله:

– افزایش رضایت مشتری از طریق ارائه محصولات بهتر و به روش بهتر

-افزایش تمرکز مدیران بر تصمیمات استراتژیک

-افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌های غیر ضرروی

-افزایش رضایت شغلی کارکنان و ایجاد فضای کاری تیمی.

نوشته های مرتبط