پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

نخستین سمینار صنعت پخش جنوب کشور، ۱۶ دی، شیراز

سخنرانی پروفسور نجاتی در شیراز

img_03981