نکات کلیدی در مورد فرایند حقوق و مزایا

?پرداخت حقوق بالا عامل انگیزشی نیست، بلکه برعکس یک عامل ضدانگیزشی است.
?تغییر دادن بدون منطق و زود به زود روش محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، آنها را سردرگم و عصبی کرده و موجب از بین رفتن تمرکز نیروی انسانی در محیط کار می‌شود.
?پرداخت پول بدون موضوع (در ازای هیچ کار) به کارکنان به عناوین مختلف نظیر پاداش، یکی از عوامل تخریب‌کننده فرهنگ بهره‌وری و کار حرفه‌ای است.
?هر رویکردی که سازمان برای پرداخت حقوق و مزایا اتخاذ کند، توسط برخی از کارکنان پشتیبانی می‌شود و توسط برخی دیگر مورد مخالفت قرار می‌گیرد.
?پرداخت به موقع حقوق نیز یک عامل انگیزشی نیست، بلکه یک عامل ضدانگیزشی است. یعنی اگر حقوق به موقع پرداخت نشود موجب کم‌انگیزه شدن کارکنان خواهد شد.
?طراحی فرایند حقوق و دستمزد باید با هماهنگی واحد مالی و با نظارت مدیرعامل انجام شود؛ زیرا در نهایت مسئولیت تأمین نقدینگی مورد نیاز بر عهده واحد مالی است.
?مدیریت تضادهایی که در اثر استقرار سیستم حقوق و مزایا در سازمان به وجود می‌آیند، یکی از وظایف اصلی مدیر نیروی انسانی است. این تضادها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
?تصور اینکه مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست
?تفاوت مقدار حقوق پرداختی در سازمان با سایر سازمان‌ها
?تفاوت روند افزایش حقوق کارکنان در بازار کار و در سازمان
?اطلاع از حقوق دریافتی سایر کارکنان
“پروفسور نجاتی گیلانی”

نوشته های مرتبط