در این نشست Focus Group که با موضوع “روش‌های جدید نفوذ در بازار و مدیریت مشتریان” با حمایت شرکت راهبران مدیریت نوین برگزار گردید، تحولات پیش‌رو برای صنایع و کسب‌وکارها، همچنین انواع سبک‌های فروش و روش‌های نوین ارتباط فروشنده و خریدار توسط پروفسور نجاتی ارائه گشت، و راهکارهای رقابتی شدن شرکتها برای شرایط جدید تشریح گردید.

چهارمین نشست Focus Group خانه صنعت و معدن یزد

 

 

نوشته های مرتبط