کارگاه اجرایی “توسعه شخصی و فهم درونی” دوم تیر ماه ۱۳۹۶ با همکاری شرکت نجات و با تدریس پروفسور نجاتی گیلانی برگزار گردید.
در آغاز کارگاه، شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌هایی را در جهت شناخت بهتر خود تکمیل نمودند و پس از آن، تحلیل پاسخ‌ها و توضیحاتی در رابطه با صفات شخصیتی و روش‌های شناخت این صفات ارائه شد.
یکی از مدل‌های مهم تدریس شده، روش تحلیل لغات و حرکات بود که بصورت مفهومی و اجرایی تمرین شد، تا برای شناخت بهتر خود و دیگران مورد استفاده قرار گیرد.

نوشته های مرتبط