پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

کسب مدرک دکتری جدید از دانشکده کسب و کار پاریس

Prof Nejati Gilani Paris