تشخیص “خوب، بد و زشت” در کارکنان

با تشکر از سرکار خانم مهندس ساناز شهبازی، از استراتژیست‌های حرفه‌ای که این اسلاید را برگرفته از جزوات تهیه کرده‌اند.

تهیه طرح تجاری Business Plan