محصولات آموزشی

degrgooni-ro
کتابچه استرس

estres
Untitled-1-4
tasmimgiri
Untitled-1-3
sale-roo
ravan-sale-ro

تهیه طرح تجاری Business Plan

تشخیص “خوب، بد و زشت” در کارکنان

با تشکر از سرکار خانم مهندس ساناز شهبازی، از استراتژیست‌های حرفه‌ای که این اسلاید را برگرفته از جزوات تهیه کرده‌اند.