پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

دوره سه روزه Strategic Management برای مهمانان خارجی کشورمان

پروفسور نجاتی گیلانی

NGIC Strategic Management