اقتصاد ایران در حال ورود به شرایطی جدید و چالش برانگیز است. پایان تحریم‌ها دستاورد بزرگی برای دولتمردان و ملت ایران می‌باشد. اما سؤال اصلی این است که کسب‌وکارهای ایرانی چطور می‌توانند خود را برای محیط اقتصادی جدید توسعه دهند؟

اقتصاد پساتحریم با خود بازار آزاد را به همراه دارد که نیازمند کسب ویژگی‌های بسیار رقابتی در شرکتهاست. سازمان‌های فعلی بر مبنای روش‌ها و فرهنگی طراحی شده‌اند که متناسب با محیط اقتصادی بسته بوده‌اند. به همین جهت، در شرایط جدید شرکتها باید خود را سریع و بدون درنگ تغییر دهند، اگر قصد دارند بقا یابند.

ما باید سازمان‌هایی ناب و مدرن بسازیم که تمرکز آنها بر نیازهای بازار باشد و نیروی انسانی در آنها با حداکثر اثربخشی فعالیت کنند. تمامی اینها ما را به نقش کلیدی رهبری سازمانی می‌رساند، شیوه‌ای از رهبری که دائماً چالش‌های آینده بازار را ارزیابی کرده و تفکری در سطح جهانی داشته باشد.

رقبای ما در سراسر دنیا، مدتهاست که به سبک‌های مدرن رهبری و فناوری دسترسی داشته‌اند. بنابراین ما نیز باید سازمان‌هایمان را توانمند سازیم تا با این چنین حریفان قدر بین‌المللی رقابت کنند.

اگر با فکر باز و با شادی به استقبال این شرایط جدید برویم، در آن صورت است که کشور عزیزمان می‌تواند از پتانسیل‌های عظیم خود چه منابع طبیعی بی‌نظیر و چه استعدادهای ارزنده نیروی انسانی، در راستای موفقیت اقتصادی بهره ببرد.

نوشته های مرتبط