مهندسی در همه عرصه‌ها مطرح است، بکارگیری اصول مهندسی در کسب‌وکار و اقتصاد باعث می‌شود تا محصول را همانطور که بازار می‌خواهد طراحی کنیم، بسازیم و با همان قیمت و کیفیتی که باید، به دست مشتری برسانیم.
در جهان اول کسب‌وکارهای بسیاری توسط مهندسین قسم خورده Chartered Engineers ارائه می‌شود: مثل انواع خدمات تضمین کارکرد تجهیزات یا مشاوره مهندسی به خریداران قبل از خرید یک ملک یا دستگاه.
با توجه به سال سختی که در پیش رو داریم، باید به یاد داشته باشیم که فرصت‌ها همیشه در درون تهدیدها وجود دارند و از الان شرکتهایمان را مهندسی نماییم: مهندسی کاهش قیمت تمام شده، افزایش تولید و افزایش سرعت گردش بیزینس. مهندسی به روش سنتی هم دیگر مثل کسب‌وکارهای سنتی در سال ۹۸ جواب نمی‌دهد. باید مدل کسب‌وکار را متناسب با نیاز طبقات اقتصادی ظهور کرده مهندسی کنیم و نوآوری و R&D را وارد تفکر بیزینس نماییم.
روز مهندس بر تمام مهندسین خوشفکر ایرانی مبارک باد
پروفسور نجاتی گیلانی
نوشته های مرتبط