مدیریت عملکرد: رویکردهای نوین برای تدوین و اجرا

مدیریت عملکرد: رویکردهای نوین و چالش‌های اجرا

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد، چک لیستها و فرمها، جلسات متعدد… همه برای دستیابی به نتایج بهتر برای سازمان انجام می‌شود اما آیا چنین نتیجه‌ای به دنبال دارد؟

متأسفانه خیر.

مدیریت عملکرد فراتر از مدلها، فرمها و جلسات نیاز به رویکردهای نوین مدیریتی دارد و تنها با رعایت سخت‌افزار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

اگر علاقه دارید در مورد مدیریت عملکرد، رویکردهای نوین آن و همینطور چالش‌های اجرای آن در شرکتهای ایرانی بشنوید، سخنرانی من با همکاری مؤسسه آزماپارسیان را که تیرماه ۱۴۰۰ در لینک زیر ببینید:

 

 

نوشته های مرتبط