در هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی که ۲۷ تیر در دانشگاه تهران برگزار شد، پروفسور نجاتی با موضوع نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه سازمانی و رفتار سازمان سخنرانی کردندمحورهای صحبت ایشان شامل شیوه ارزش‌افزایی سرمایه انسانی در ایجاد مزیت رقابتی، روش طبقه‌بندی منابع انسانی بر اساس ارزش آنها برای شرکت، و زیرساخت‌های ایجاد انگیزه و چشم‌انداز در منابع انسانی بود.

پروفسور نجاتی

نوشته های مرتبط