زنان در سمتهای مدیریتی، چالش‌ها و راهکارها

زنان در تمام دنیا، برای شکستن موانع نانوشته و به اصطلاح نه چندان صحیح “سقف‌های شیشه‌ای” که بر سر راه پیشرفت شغلی‌شان بوده تلاش کرده‌اند و برخی بانوان توانمند نیز با موفقیت سمت‌های ارشد و مقام‌های بالای شغلی را از آنِ خود ساخته‌اند. لیکن آماری که اخیراً در خصوص فاصله جنسیتی در کل دنیا و همینطور در کشورمان ارائه شده روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهد. علیرغم این که زنان ایرانی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، لیکن سهم آنها در فعالیت‌های اقتصادی کشور بسیار ناچیز است؛ و اگرچه حضور بانوان در محیط کاری افزایش یافته ولی پیشرفت آنها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. کشورمان “پتانسیل بسیار خوبی برای به حداکثر رساندن مشارکت زنان دارد” لیکن در محیط کار نتوانسته‌ به خوبی از آن بهره‌برداری نماید.

در این راستا سمیناری توسط شرکت نجات کسب و کار با موضوع “زنان در سمت‌های مدیریتی، چالش‌ها و راهکارها” طراحی و برگزار شد تا چالش‌هایی که در راه پیشرفت شغلی زنان وجود دارد را بررسی نموده و شیوه به کارگیری راهکارها و بهترین تجاربی که برای غلبه بر این موانع و فراتر رفتن از محدودیت‌ها به دست آمده به اشتراک گذاشته شود.

در این همایش که با سخنرانی پروفسور نجاتی گیلانی و دخترشان خانم دکتر پریسا نجاتی گیلانی برگزار شد ابتدا پروفسور نجاتی با بررسی آمار بانوان در سمت مدیریت عامل، به تشریح مسائلی که خانمها در زمان توسعه شغلی و همینطور در زمان کسب سمتهای مدیریتی با آنها مواجهند پرداختند و نکاتی را برای درک و پذیرش بهتر شرایط و راهکارهای رفع چالشها و موانع مطرح نمودند.

همچنین خانم دکتر نجاتی به زبان انگلیسی و با ترجمه همزمان خانم دکتر یاسمین رازقی، مدل “مارپیچ رهبری” را برای تشریح موانع و چالشهایی که زنان در سمتهای مدیریتی و در زمان توسعه کاری در سطح شخصی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی با آنها مواجهند ارائه نموده و در پایان استراتژی‌ها و بهترین تجاربی که برای غلبه بر این چالشها ارائه شده را توضیح دادند، همچنین حاضرین در جلسه تجربیات موفق خود را به اشتراک گذاشتند.

امید است این جلسه که با تعامل خوب و مشارکت بانوان موفق حاضر در جلسه به دستاوردهای مثبتی رسید، آغازی باشد بر مسیر توسعه شغلی بانوان توانمند کشورمان.

 

نوشته های مرتبط