توسعه مهارت‌های فردی مدیران

چهارمین و آخرین دوره ویژه مدیران عامل، ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط شرکت نجات کسب‌وکار برگزار شد.

عنوان دوره چهارم از پکیج ویژه مدیران عامل، Skills Leadership بود (جهت اطلاعات بیشتر در مورد پکیج ویژه مدیران عامل اینجا کلیک کنید) که پس از بحث در مورد چالش‌های مدیران عامل در شرایط کنونی کشور، به مهارت‌هایی که مدیران ارشد در محیط بدون قطعیت کنونی نیاز دارند از جمله تصمیم‌گیری، مدیریت زمان و ایجاد تحولات لازم در شرکت پرداخته شد.

مدیران ارشد در هر روز با چهار دسته تصمیم مواجه هستند که هر کدام مستلزم اختصاص زمان و ایجاد تغییراتی پیرو آن در سازمان است. این تصمیمات را می‌توان به چهار دسته کلی: تصمیمات محیطی؛ تصمیمات سازمانی؛ تصمیمات گروهی یا واحدی؛ و تصمیمات شخصی تقسیم کرد. در صورتی که اولویت‌دهی به درستی مدیریت نشود بخش قابل توجهی از زمان مدیران صرف تصمیماتی خواهند شد که در کنترل ایشان نیست؛ تداخل اختیارات، فرهنگ تدافعی و حل بحران ایجاد شده و تمرکز مدیر در تصمیمات بنیادی و راهبردی مختل خواهد گردید. همچنین در صورتی که به تأثیر تجارب قبلی یا احساسات درونی و لحظه‌ای خود در تصمیم‌گیری واقف نباشیم، شانس خطا در تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد و رفع تبعات آن، زمان و منابع زیادی را در سازمان به هدر خواهد داد.

به دلیل اهمیت شناخت شخصیت ذاتی هر مدیر و هماهنگی آن با روش رهبری سازمان، این دوره با بحث و تمرین‌ برای شناخت سبک رهبری شخصی و ایجاد چشم‌انداز آغاز شد و فرم‌هایی برای مدیریت بهتر اولویت‌های سازمانی و نظارت بر آنها ارائه گردید. دوره از ساعت ۹:۰۰ روز پنجشنبه ۲۴ آبان آغاز و در ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه ۲۵ آبان به پایان رسید.

حضور همراهان وفادار و دوستان ارزشمند جدیدی که طی این دوره با ایشان آشنا شدیم، باعث افتخار بود و به امید اینکه بتوانند با پیاده‌سازی آموزه‌های این دوره، چشم‌انداز موفقی برای شرکت خود ساخته و همواره پیشرو باشند.

نوشته های مرتبط